Partnerzy

Ugruntowaną pozycję na rynku budowlanym firma KOPTOR zawdzięcza współpracy z dużymi firmami z branży budowlanej
i kolejowej, które doceniając kompetencje i wieloletnie doświadczenie firmy KOPTOR przystępują wspólnie do udziału
w realizacji zamówień publicznych i dużych inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej i drogowej.

img-partnerzy

Dotychczasowi partnerzy firmy KOPTOR to:

CAT
Bosch

makita
HILTI

HILTI
CAT

Bosch
makita

HILTI
HILTI

CAT
Bosch

makita

CAT