Oferta

Budowa infrastruktury kolejowej

Główną specjalizacją firmy KOPTOR są prace związane z koleją. Zajmujemy się kompleksową budową i remontami w zakresie infrastruktury kolejowej, tramwajowej i obiektów pomocniczych.

img-oferta-kolej

Jesteśmy w stanie wykonać szereg usług z zakresu szeroko rozumianego budownictwa kolejowego, w szczególności są to:

  • budowa, przebudowa oraz naprawa głównych linii i stacji kolejowych, dróg, chodników, placów składowych oraz obiektów związanych z infrastrukturą kolejową,
  • naprawy główne, bieżące oraz konserwacja torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowych i tramwajowych,
  • budowa i modernizacja odwodnienia układu torowego,
  • budowa peronów, wiat, modernizacja stacji i przystanków,
  • budowa podtorza i nawierzchni torowych,
  • modernizacja dworców,
  • budowa, rozbiórka (likwidacja) szlaków i bocznic kolejowych,
  • usuwanie szkód górniczych w torach kolejowych,
  • budowa nasypów kolejowych.