Oferta

Budowa infrastruktury drogowej

Roboty drogowe niejednokrotnie przeprowadzane są równolegle z robotami ziemnymi, w zakres których wchodzą prace przygotowawcze terenów pod inwestycje budowlane.

img-oferta-drogi2

Posiadając wieloletnie doświadczenie i specjalistyczny sprzęt firma KOPTOR wykonuje:

  • prace ziemne związane z formułowaniem korpusów dróg (nasypy, wykopy itp.),
  • budowę odwodnienia liniowego dróg,
  • konstrukcje nośne nawierzchni drogowych (dolne i górne warstwy podbudów dróg),
  • rekultywacje terenów wraz z wymianą gruntów,
  • prace rozbiórkowe,
  • wymiana gruntów pod obiekty drogowe,
  • recykling materiałów z rozbiórki,
  • budowa tymczasowych dróg i objazdów.