Oferta

Odwodnienia i kanalizacje

W ramach robót związanych z budową sieci zewnętrznych
oraz wewnętrznych wykonujemy odwodnienia w tym studnie,
osadniki, kolektory, drenokolektory, drenaże.

img-oferta-kanalizacje

A w szczególności:

  • Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej,
  • Budowa przyłączy wodociągowych.